KATAS
 
LINKS
FOTOS 1
FOTOS 2
KOBUDO
SHORIN RYU MARACAY
KATAS
PROMOCION 2008
KATAS
 
Seishan,Ananku,Wanshu,Gojushijo,Passai,Kusanku, Chinto, Shushi no Kum, Sai jutso
Imagen
Proximamente Imagenes
Imagen